PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

kościól franciszkański z klasztorem

kościól franciszkański z klasztorem

CZ

Adres: Szkolna 3, 59-600, Lwówek Śląski

E-mail :lwowek@franciszkanie.pl

Kościól franciszkański z klasztorem

 

Zespół składa się z gotyckiego, trójnawowego kościoła i budynku dawnego klasztoru.
Klasztor wybudowano w 1285 r. i wielokrotnie przebudowywano ( m.in. w XVI w).
KOściół wzniesiono w II poł. XIII w.
Nawy boczne powstały w latach 1460-1500.
Na murach bogaty zespół kamiennych nagrobków i epitafiów z XVI - XVIII w.

 

W 1810 roku król Prus Fryderyk Wilhelm III zlikwidował zakony, a państwo pruskie przejęło klasztory i kościoły zakonne.
Władze pruskie w pomieszczeniach klasztornych urządziły szkołę, a kościół przeznaczono na arsenał.Pod koniec XIX wieku kościół pełnił funkcję magazynu i spichlerza, w latach 1901-1945 mieściło się w nim Muzeum Historyczne powiatu lwóweckiego.
W latach osiemdziesiątych XX wieku franciszkanie odzyskali coraz bardziej niszczejący kościół. W lipcu 1995 roku rozpoczęto gruntowny remont świątyni.

Mapa :

Galerie kościól franciszkański z klasztorem

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers