PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Ko¶ció³ ewangelicki Marii Panny w Lubaniu

Ko¶ció³ ewangelicki Marii Panny w Lubaniu

CZ

Adres: Al. Kombatantów 2a, 59-800, Lubań

Telefon:75 721 05 11

Strona www :www.luban.luteranie.pl

Ko¶ció³ ewangelicki Marii Panny w Lubaniu (ko¶ció³ Mariacki) jest najstarszym ko¶cio³em Lubania. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1384 roku,Zosta³a ona ca³kowicie zniszczona przez husytów w 1427 roku.

Obecny ko¶ció³ zbudowano w 1452 r. jako ko¶ció³ cmentarny. W 1668 r. odnowiono wieæź, a jej he³m zakończono kul± i chor±giewk±. W 1732 r. wymieniono w ko¶ciele strop, ambonź i okna oraz zakupiono organy, za¶ 3 lata pó¼niej z wieæy zabrzmia³ nowy dzwon (Benjamin Körner, Görlitz). Kolejne powaæne remonty przeprowadzono w latach 1815 i 1840. Gruntown± przebudowź i znacz±c± rozbudowź (dostawiono m.in. wieæź) przeszed³ ko¶ció³ w latach 1887-1888. Autorem projektu przebudowy i regotyzacji by³ Abel Augustin

Mapa :

Galerie Ko¶ció³ ewangelicki Marii Panny w Lubaniu

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers