PL CZ

24-07-2014

KONGRES DZIECI w Muzeum Przemys³u i Kolejnictwa na ¦l±sku

Odbździe siź w dniach 28-29 lipca w zabytkowej hali parowozowni w Jaworzynie ¦l±skiej. W przygotowanej specjalnie dla Dzieci przestrzeni, bźd± one mog³y formowaę w³asne pogl±dy na temat ¶wiata i æycia, a pomagaę im bźd± w tym specjalnie zaproszeni Go¶cie - politycy i osoby wykonuj±ce ciekawe zawody.

 

Dziźki udzia³owi w projekcie Dzieci poznaj± zasady funkcjonowania samorz±du i demokracji.
I KONGRES DZIECI to podsumowanie Miasta Dzieci - projektu organizowanego corocznie w Muzeum Przemys³u i Kolejnictwa na ¦l±sku od 2008 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7 do 14 lat w godzinach 10:00 - 14:00.

 Wiźcej informacji na:

www.miasto-dzieci.org

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers