PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Kolej gondolowa

Kolej gondolowa

CZ

Adres: ul. ¬ródlana 7, 59-850, ¦wieradów Zdrój

Strona www :www.kolejgondolowa.pl


Najnowocze¶niejsza w Polsce kolej gondolowa.
Kolej funkcjonuje przez ca³y rok, obs³uguj±c zarówno narciarzy w sezonie zimowym, jak i turystów pieszych i mi³o¶ników górskich tras rowerowych w lecie.


Dziźki sk³adanym siedzeniom wagoniki mog± pomie¶cię osoby niepe³nosprawne poruszaj±ce siź na wózkach lub rowery
Na dolnej stacji funkcjonuje gastronomia ( Smak Baca),  bankomat, szko³a narciarska serwis i wypoæyczalnia nart, snowboardu wraz z oprzyrz±dowaniem oraz letniego sprzźtu sportowo-rekreacyjnego.


D³ugo¶ę wyci±gu: 2171 m
Róænica wzniesień: 443 m
¦rednie nachylenie stoku: 19%
Godziny otwarcia: 9:00-16:30, 18:30-21:00
Ilo¶ę 8 osobowych wagoników: 71 szt.
Przepustowo¶ę: 2400 os./godz.


Godziny pracy kolejki: 9:00 - 16:00
Kasy biletowe czynne: 8:30 - 16:30

Mapa :

Galerie Kolej gondolowa

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers