PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Kaplica ¶w. Wawrzyńca

Kaplica ¶w. Wawrzyńca

CZ

Adres: ul. Lubańska, 59-620, Gryfów ¦l±ski

Kaplica ¶w. Wawrzyńca wzniesiona zosta³a w 1560 r. Po poæarze w 1603 r. odbudowa³ ja burmistrz Mateusz Rothe. W okresie reformacji, kiedy ko¶ció³ parafialny uæytkowali protestanci kaplicź oddano katolikom. Po przebudowach w 1605 i 1856 r. jest to obecnie jedynie skromna budowla przykryta drewnianym stropem. Wej¶cie do niej prowadzi od strony cmentarza. W o³tarzu znajduje siź obraz z 1690 r. przedstawiaj±cy mźczeństwo patrona ¶wi±tyni. Przy ¶cianie zachodniej zachowa³y siź resztki pomnika wzniesionego ku czci 63 Rosjan poleg³ych w 1813 r. podczas walk z Francuzami.
W pó³nocn± ¶cianź wmurowane s± i lu¼no w pobliæu ustawione manierystyczne, barokowe i rokokowe nagrobki.

 

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers