PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Jezioro Z³otnickie

Jezioro Z³otnickie

CZ

Adres: 59-620, Gryfów ¦l±ski

  • Powierzchnia: 120 ha
  • G³źboko¶ę maksymalna : 22m
  • Rodzaj jeziora: Zaporowe
  • Rzeka zasilaj±ca: Kwisa

Po³oæone miźdzy Gryfowem ¦l±skim a Le¶n±. Powsta³o w 1924 roku. Jego g³ównym zadaniem jest retencja i produkcja energii elektrycznej.

U jego brzegów znajduje siź wiele o¶rodków wypoczynkowych, pól namiotowych i wypoæyczalni sprzźtu wodnego.

Jest tam równieæ lew skradziony ze Staro¶cińskich Ska³.

Mapa :

Galerie Jezioro Z³otnickie

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers