PL CZ

20-11-2013

Informacja

 

Informujemy, æe od najbliæszej soboty 16.11.2013 kolej gondolowa bździe czynna dla ruchu turystycznego w godzinach 9:00 - 16:00. W najbliæsz± sobotź zapraszamy równieæ na Babsk± Sobotź z Mary Kay o 11:00 na górnej stacji kolei gondolowej w kawiarni. Przypominamy równieæ o trwaj±cej przedsprzedaæy karnetów z 20% rabatem. Prosimy równieæ o zapoznanie siź z ofert± sylwestrow±!!! Szczegó³y na www.skisun.pl SKI&SUN ¦wieradów Zdrój ul. ¬ródlana 7 59-850 ¦wieradów Zdrój

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers