PL CZ

04-11-2014

II ZAMKOWE SPOTKANIA Z HISTORI”

ZAMEK CZOCHA 8-9.11.2014

 

 

Nasze przygotowania do II Zamkowych Spotkań z Histori± - ZAMEK CZOCHA 8-9.11.2014 s± pe³nym toku.
Wydawnictwa, autorzy, ksi±æki, ciekawe prelekcje, rozmowy z autorami, niepowtarzalana atmosfera i unikalna wystawa, no i ONA  - "Enigma" !
Po dwóch latach starań pojawi siź w zamku nad Kwis±!
Chcesz poznaę prawdziw± historiź "Twierdzy szyfrów"?
 
Wszystko juz w najbliæsz± sobotź od godz. 10.00 na ZAMKU CZOCHA!
Zapraszam i za³aczam pe³ny program oraz rozmowź z naszym GO¦CIEM WIECZORU - P. Markiem Grajkiem (jak± przeprowadzi³em na ³amach miesiźcznika "ODKRYWCA" nr 1/2014)
 
 
Z pozdrowieniami
 
---
Janusz Skowroński
prezes Stowarzyszenia "ZAMEK CZOCHA"
 
 
http://zamek-czocha-stowarzyszenie.manifo.com/
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Zamek-Czocha/437062173043509?fref=ts

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers