PL CZ

20-05-2011

Gmina Gryfów ¦l±ski na Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze

W dniach 06.05.-07.05.2011r. odby³y siź Miźdzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC. W targach zaprezentowa³o siź ok. 70 wystawców z Polski, Czech i Niemiec. Gmina Gryfów ¦l±ski promowa³a siź na stoisku Powiatu Lwóweckiego wraz z gminami Lubomierz i Wleń.

 

 

W targach uczestniczyli pracownicy Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego z Gryfowa ¦l±skiego, którzy prezentowali walory turystyczne gminy oraz tegoroczne Kwisonalia. W promocji Kwisonaliów dzielnie wspiera³y nas Z³ote Rybki z gryfowskiego Gimnazjum, którym przy tej okazji serdecznie dziźkujemy.
Wraz z nami  promowa³ siź równieæ Hotel „Stacja nad Kwis±” oraz Zamek Czocha.

Galerie

Gmina Gryfów ¦l±ski na Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers