PL CZ

Gala Izerska Mirsk

Gala Izerska – najwiźksze ¶wiźto miasta.

Plenerowa impreza folkloru polskiego i europejskiego, wystźpy zespo³ów folklorystycznych,

Izerski Jarmark Folkloru – jarmark z rźkodzie³em artystycznym i prezentacje tradycyjnych potraw.

Gala Izerska to okazja do wrźczenia  Izerskich Kryszta³ów dla najbardziej zas³uæonych dla regionu.

Dla m³odszej publiczno¶ci organizowany jest festyn rekreacyjny i zabawy sportowe m.in: rajd  rowerowy,  konkursy i koncerty gwiazd polskiej  muzyki rozrywkowej.
W ramach Gali odbywa siź Ogólnopolski Przegl±d Zespo³ów Rockowych  Rock nad Kwis±.

Wiźcej informacji na stronie: 

www.mirsk.pl/pl/article/263

Galerie Gala Izerska Mirsk

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers