PL CZ

03-08-2015

Europejskie spotkanie M³odych Muzyków

W dniach 3-8 sierpnia odbździe siź Europejskie Spotkania M³odych Muzyków w ¦wieradowie Zdroju. Podczas tego wydarzenia odbedzie siź dziewiźę koncertów , które wykonuj± róæne zespo³y, chóry lub orkiestry. Koncerty odbźd± siź w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego oprócz VI Koncert w wykonaniu Chóru Capella Vartiensis z Zawiercia, który odbździe siź w ko¶ciele pw. ¶w. Józefa Oblubieńca NMP w ¦wieradowie-Zdroju. Program spotkania poniæej. ¬ród³o: www.swieradowzdroj.pl

 

Galerie

Spotkanie M³odych Muzyków

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers