PL CZ

04-09-2012

Doæynki Gminy Gryfów ¦l±ski

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej Gminy Gryfów ¦l±ski, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów ¦l±ski,Dyrektor M-GOK w Gryfowie ¦l±skim, So³tys wsi Proszówka zapraszaj± na „Wieńcowiny pod Gryfem Doæynki Gminy Gryfów ¦l±ski”
Proszówka 9 wrze¶nia 2012 r., boisko przed ¶wietlic± wiejsk±.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej Gminy Gryfów ¦l±ski, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów ¦l±ski,Dyrektor M-GOK w Gryfowie ¦l±skim, So³tys wsi Proszówka zapraszaj± na „Wieńcowiny pod Gryfem Doæynki Gminy Gryfów ¦l±ski”
Proszówka 9 wrze¶nia 2012 r., boisko przed ¶wietlic± wiejsk±.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers