PL CZ

30-07-2015

Dni Nowogrod¼ca

W dniach 15-16 sierpnia 2015 roku odbźd± siź dni Gminy i Miasta Nowogrodziec pn. "III Jarmark Garncarski- wielki Garniec z Nowogrod¼ca nad Kwis±". Gwiazd± sobotniego wieczoru bździe GRUBSON a w niedzielź wyst±pi grupa UNIVERSE. Podczas jarmarku zaprezentuj± swe rźkodzie³a So³ectwa tej Gminy oraz folklorystyczne zespo³y z Dolnego ¦l±ska. W ramach targów promocyjnych odbździe siź prezentacja wyrobów pszczelarskich oraz innych regionalnych produktów æywno¶ci ekologicznej. ¬ród³lo: www.nowogrodziec.pl

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers