PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Cmentarz w Lubomierzu

Cmentarz w Lubomierzu

CZ

Adres: ul. Majowa, 59-623, Lubomierz

Cmentarz barokowy, za³oæony ok. 1628 r. Powierzchnia o kszta³cie wieloboku z centralnie usytuowanym ko¶cio³em cmentarnym. Drzewa skupione na obwodzie czź¶ciowo przed, czź¶ciowo za murem. Przy grobach ozdobne ''iglaki'' i grupa trzech ¶wierków k³uj±cych (18 m), najstarsze drzewa to klony jawory, æywotniki zachodnie i modrzewie europejskie, na murze przy wej¶ciu bluszcz pospolity i niedawno odkryte krzyæe pokutne (5 szt.)

Położenie :

Cmentarz znajduje siź na peryferiach w pn.-zach. czź¶ci miasta, przy drodze do Olesznej Podgórskiej. Od przystanku autobusowego, to zaledwie 150 m.

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers