PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Cmentarz parafialny w Gryfowie ¦l±skim

Cmentarz parafialny w Gryfowie ¦l±skim

CZ

Adres: ul. Lubańska, 59-620, Gryfów ¦l±ski

Na obwodzie murów cmentarza znajduj± siź epitafia i grobowce bogatych mieszczan gryfowskich. Cmentarz dzieli siź na czź¶ę katolick± z po³. XVI w. i czź¶ę ewangelick± z pocz. XIX w.

Mapa :

Galerie Cmentarz parafialny w Gryfowie ¦l±skim

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers