PL CZ

05-04-2009

Centrum Informacji Turystycznej w Klubie Seniora

Otrzymaliśmy potwierdzenie przyznania środków finansowych w wysokości ponad 24 tys. euro na realizację projektu pt. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego w Gryfowie Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 – wspieranie współpracy społeczności lokalnych.

 

Całe zadanie kosztować będzie ok. 43 tys. euro. W ramach tych środków realizowane będą następujące zadania:

  1. Adaptacja i remont zabytkowego pomieszczenia (dawny „Klub Seniora”) – Rynek 33, które stanie się siedzibą CIT.
  2. Opracowanie i wydanie wspólnie z partnerem czeskim wielojęzycznego folderu promującego atrakcje Gryfowa Śląskiego i Pogórza Izerskiego, w tym promocja agroturystyki, tradycyjnych produktów regionalnych, okolicznych twórców ludowych, promocja na targach turystycznych i innych imprezach turystycznych w kraju i za granicą.
  3. Opracowanie i publikacja wspólnie z partnerem czeskim wielojęzycznego przewodnika turystycznego promującego walory turystyczne i krajoznawcze terenu Pogórza Izerskiego.
  4. Przygotowanie wielojęzycznej strony internetowej stanowiącej kompendium wiedzy i informacji na temat polsko-czeskiego pogranicza. Będzie ona wyposażona w interaktywną bazę danych obiektów i atrakcji turystyczno – kulturalnych.
  5. Wyposażenie CIT w niezbędny sprzęt i urządzenia. Uruchomienie Centrum Informacji Turystycznej zwiększy rolę lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych, przyczyni się do promocji agroturystyki, tradycyjnych produktów regionalnych i okolicznych twórców ludowych zaś realizacja w/w działań przyczyni się do stworzenia transgranicznego obszaru turystyki. Jest to jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers