PL CZ

18-07-2011

„Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki”

 

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  z Jeleniej Góry zapraszają 24 lipca 2011r. (niedziela) na trzecią edycję wyścigu „Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki”.

 

Start z rynku w Gryfowie  Śląskim o godzinie 1000 - (zapisy w Urzędzie Gminy od 800) meta na górze Św. Anny przy Kaplicy Leopolda w Proszówce.

 

ATRAKCYJNE GŁÓWNE NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU MAJĄCYCH NAJLEPSZY CZAS.

 

 

Podczas wyścigu organizujemy również akcję mającą na celu:

    * uświadamianie dzieci i młodzieży o ważności zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

    * wpojenie wiedzy na temat bezpiecznej jazdy na rowerze na drogach publicznych,

    * przepisów ruchu drogowego.

 

W programie: rebusy, konkursy, malowanki dla dzieci.
Miejsce akcji: GÓRA  ŚW. ANNY  W PROSZÓWCE  w godzinach od 1000- 1400 .

 

Ciekawe nagrody i  kiełbaski z grilla dla uczestników.

 

 

 

REGULAMIN

CZASÓWKA MTB POD GÓRĘ  O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

GRYFÓW ŚLĄSKI  -   PROSZÓWKA

24 lipiec 2011 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.  Cel wyścigu

- popularyzacja sportu kolarskiego

- promocja Gminy Gryfów Śląski

- popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu
 

II. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

- Rada Sołecka Proszówki

- Urząd Gminy Gryfów Śląski

 

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE  DZKol

 
IV. Uczestnictwo

W wyścigu  uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii  (młodzik, junior mł., junior , senior  i masters) kobiet i mężczyzn
 

IV. Biuro wyścigu

Biuro zawodów: Gryfów Śląski ( Ratusz)

Zgłoszenia w dniu zawodów od godz.  8.00 do godz.9.30 w biurze wyścigu   

09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

 

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się w dniu 24.07.2010 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec - Proszówka

  

Start godz. 10.00  Gryfów Śląski Rynek 

 

 meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

 

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

- jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

 

W dniu 24.07.2011r. (niedziela)  Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.

W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek

Zakończenie  około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka                                               13-14  lat         rocznik  1998-1997

Junior/ka mł.                                               15-16  lat         rocznik  1996-1995

Junior/ka                                                    17-18  lat         rocznik  1994-1993

Senior/ka                                                    19-     lat         rocznik  1992 i starszy/a

I Masters do 49 lat (mężczyzn i kobiet)          30-49  lat         rocznik  1981-1962

II Masters od 50 lat (mężczyzn i kobiet )        50-     lat         rocznik  1961 i starszy/a

 

Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę  rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

 

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

 

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa w wyścigu dla zawodników z licencją wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2011.

Opłata startowa dla niezrzeszonych:

5 zł:  Młodzik/czka 13 -14  lat, Junior/ka mł. 15 -16  lat, Junior/ka 17 -18

10 zł: Senior/ka 19 lat – i starsza, I Masters do 49 lat (mężczyzn i kobiet),

II Masters od 50 lat (mężczyzn i kobiet )    

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.                               

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

 

IX. Nagrody:

Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja i niezrzeszeni

Nagrody rzeczowe I do III miejsca

Dyplomy od I do VI miejsce

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca.

Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek

 

X. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom. 607 495 737

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

 

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

                                                        

- Biuro Zawodów: Agnieszka August  tel. 501 306 950 Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651

 

Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

 

Regulamin zatwierdzono dnia 13.06.2011

DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers