PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

AGRO-EKO u Elæbiety

AGRO-EKO u Elæbiety

CZ

Adres: ¦wiecie 147, 59-820, Le¶na

Telefon kom.:667 945 509

Strona www :www.uelzbiety.manifo.com

E-mail :e.skomurska@gmail.com

Zdala od ulicy. Przebiega przez nie szlak konny ¦ciźgny-Kliczków.

Dla Go¶ci:

  • ³azienka
  • miejsce do zorganizowania grilla i ogniska
  • moæliwo¶ę przejaædæek konnych
  • plac zabaw dla dzieci
  • moæliwo¶ę wyæywienia
  • kuligi konne zim±
  • dostźp do internetu

 

Pokoje:

3 pokoje

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers