PL CZ

05-11-2014

9. Bieg przy Pochodniach Mostami Europamiasta Görlitz – Zgorzelec

Miejsce: Görlitz-Zgorzelec
Start / meta: Most Staromiejski
Termin: 07.11.2014, godz. 18:30

 

Trasa biegu: Most Staromiejski – Uferstrasse – Furtstraße - Am Stadtpark - Most im „Jana Paw³a II“ –
ul. Wolno¶ci – ul. Cienista - ul. I. Daszyńskiego – Most Staromiejski
1 runda oko³o 4 km
2 rundy oko³o 8 km
Dyplomy: dla wszystkich uczestników
Nagrody rzeczowe: loteria fantowa dla wszystkich startuj±cych
Op³ata startowa (w tym chip): 1 runda: 15 z³ 2 rundy: 20 z³
Wydawanie numerów startowych: 07.11.2014 od godz. 16:45 do 17:45 na Mo¶cie Staromiejskim
Termin przyjmowania zg³oszeń up³ywa w dniu 05.11.2014
Zg³oszenia po terminie przyjmowane bźd± w dniu zawodów do godz. 17:45
Zg³oszenia przyjmujemy: poczt±, faxem, e-mailem lub online na adres:
Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e,V. Urz±d Miasta Zgorzelec
An der Landskronbrauerei 116 ul. Domańskiego 7
02826 Görlitz 59-900 Zgorzelec
Tel.: 0049 3581 667800 Tel.: 0048 75 7759940
Fax: 0049 3581 764588 Fax: 0048 75 7756421
www.europamarthon.de www.zgorzelec.eu
info@europamarathon.de sport@zgorzelec.com

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers